Paikallisten vesistö- ja kalastusaktiivien organisoima toinen Suontee Symbosium keräsi kauniista kesäpäivästä huolimatta mukavan määrän väkeä keskustelemaan Joutsan työväentalolle lauantaina. Keskustelutilaisuudessa käytiin varsin hyvässä hengessä ja monipuolisesti läpi erilaisia järviluonnon tilaan vaikuttavia asioita.

Asiahan on Joutsan seutukunnalla erittäin tärkeä. Seudun julkisten ja kaupallisten palvelujen säilymisen kannalta vapaa-ajanasukkaat ovat keskeisessä roolissa. Mikäli Joutsassa ja Luhangassa ei olisi niin vahvaa mökkiläisväestöä kuin nyt on, olisivat paikkakuntien palvelut vain varjoja nykyisestä. Tämä on varmasti ollut ainakin kaikille yrittäjille päivänselvää jo vuosikymmenien ajan.

Mikä sitten on vetänyt vuosien saatossa niin monet mökkeilemään Joutsan seudulle. Vastaus on varsin yksinkertainen: puhdas luonto ja rauha. Toki Joutsan ja Luhangan vetovoimaa lisäävät kohtuullisen pieni etäisyys pääkaupunkiseudulta ja ne mainitut hyvät palvelut. Kaiken vapaa-ajanasutukseen perustuvan elinkeinotoiminnan pohja on kuitenkin luonnossa.

Kuten symbosiumissakin todettiin, täkäläisen järviluonnon säilyminen vaatii kaikkien tahojen yhteistyötä. Kaikenlaiselle toiminnalle on myös luonnossa tilaa, kunhan huomioidaan kokonaisuus. Joutsan seudulla on mahtavat mahdollisuudet, joista vasta osaa hyödynnetään. Yhteistyölle ja uuden kehittämiselle on siis sijaa.

Markku Parkkonen