Joutsan perusturvalautakunta on hyväksynyt kotihoidon asiakkaaksi tulon perusteet ja palvelujen sisällön, joita tarkennettiin asian edellisen käsittelyn jäljiltä. Lautakunta käsitteli asiaa edellisen kerran huhtikuussa, jolloin se päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun. Päätöksen taustalla oli tuolloin lautakunnan jäsenen Kalle Willmanin (vihr.) esitys siitä, että ohjeesta tulisi tarkentaa kohtia, joissa linjataan se, milloin kotihoitoa ei myönnetä.

Kotihoidon asiakkaaksi tulon perusteissa määritellään muun muassa se, mitä kotihoidon palvelut ovat, miten asiakkaan palvelutarve kartoitetaan ja mitkä ovat kotihoidon tehtäväkokonaisuudet.

Tarja Kuikka