Karhunkaatolupien määriin saattaa tulla ensi syksyn jahtikaudella tuntuvia korotuksia. Viime viikon tiistaina julkistetun Maa- ja metsätalousministeriön esityksen mukaan lupia jaettaisiin poronhoitoalueen ulkopuolelle peräti 260 kappaletta, jossa nousua on 90 kappaletta.

Pohjoisen poronhoitoalueilla kiintiö pysyisi ennallaan 85 kappaleessa.

Kaatolupien nostoesitys perustuu siihen, että Luonnonvarakeskus arvioi karhukannan kasvaneen noin 2130–2260 yksilöön. Viime vuonna kannaksi arvioitiin 1980–2100.

Kaatolupien määrä vahvistetaan kesäkuussa. Kesän aikana luvat anotaan ja jaetaan alueille. Varsinainen karhujahti käynnistyy 20. elokuuta. Viranomaisilla on mahdollisuus myöntää myös poikkeuslupia karhun kaatoon silloin, kun kyse on vaaran tai huomattavien vahinkojen aiheuttamisesta.

Joutsan seutukunnalle lupia on takavuosina myönnetty yksittäisiä tai ei lainkaan. Paikallisilla havainnoilla on huomattava merkitys siihen, missä määrin lupia myönnetään. Jälki-, uloste- ja näköhavainnoista sekä tietysti myös vahingoista tulisi ilmoittaa aina Itä-Päijänteen Riistanhoitoyhdistyksen suurpetoyhdysmiehille.

MMM:n tiedote.

Jukka Huikko

Tagged with →