Luhangan kunta painottaa lähipalveluiden säilymistä, kehittämistä ja osin jopa niiden lisäämistä omassa sote-kannanotossaan, joka on suunnattu Seututerveyskeskukselle ja sote-keskusta suunnittelevalle Joutsan kunnalle.

Kääntäen kannanottoa voitaneen tulkita siten, ettei sote-keskuksen syntyminen saa johtaa palveluiden keskittämiseen Joutsaan, vaikkei tätä kannanotossa suoraan sanotakaan.

Sen sijaan monessa kohtaa esiin nousevat maininnat palveluiden tuottamisesta ja säilyttämisestä edelleen lähipalveluna Luhangassa. Esimerkiksi suuhygienistin panosta toivotaan jopa lisättävän Luhangassa.

Lausunnossaan Luhanka korostaa yhteistyötä sekä esimerkiksi kotiin annettavien palveluiden kehittämistä. Samoin lausunnossa nousevat esiin muun muassa palveluiden tuottamisessa tarvittava alueen tuntemus kuin Joutsan ja Luhangan välin huonot julkiset kulkuyhteydet.

Markku Parkkonen

Tagged with →