Luhangan kunnan ja uuden kunnanjohtajan Tuomo Kärnän välinen johtajasopimus etenee valtuuston hyväksymiskäsittelyyn 20. kesäkuuta. Kunnanhallitus viilasi sopimusta kokouksessaan maanantaina.

Viisisivuisessa sopimuksessa määritellään muun muassa kunnanjohtajan tehtävät, työn edellytykset, palvelussuhteen ehdot sekä roolijako poliittisten toimijoiden kanssa.

Työn tuloksellisuuteen liittyvät tavoite- ja arviointikeskustelut käydään sopimuksen mukaan vähintään kerran vuodessa siten, että kunnanjohtajan lisäksi niihin osallistuvat kunnanhallituksen puheenjohtaja tai puheenjohtajat.

Kärnän aloituspalkaksi tulee 5.900 euroa kuukaudessa. Palkka tulee nousemaan yleiskorotusten mukaisesti. Lisäksi hän saa 20 euron arvoisen matkapuhelinedun, puhelin- ja atk-laitteet kunnalta sekä nettiliittymän kotityöskentelyä varten. Työajassa tavoitellaan virkaehtosopimuksen mukaista säännöllistä työaikaa.

Mikäli Kärnän pesti halutaan päättää, tästä sovitaan yhteisellä sopimuksella. Virkavastuut päättyvät heti sopimuksen allekirjoituksen jälkeen ja kunnanjohtajalle suoritetaan 12 kuukauden palkkaa vastaava eroraha. Erorahaa ei makseta, mikäli kunnanjohtaja irtisanoutuu omasta syystä tai irtisanomiselle on laissa mainittu peruste.

Virkamatkat kunnanjohtaja voi tehdä haluamallaan tavalla. Puolison virkamatkakulut korvataan silloin, jos kutsu esimerkiksi tilaisuuteen on esitetty sekä kunnanjohtajalle että tämän puolisolle.

Käyttöönsä kunnanjohtaja saa Luhangan kunnan luottokortin, jonka käytöstä syntyneet laskut hyväksyy kunnanhallituksen puheenjohtaja. Viimeksi mainittu päättää myös kunnanjohtajan vuosilomista sekä alle kuukauden pituisista virkavapaista.

Pesti käynnistyy Tuomo Kärnällä heinäkuun alussa viransijaisena. Sijaisuus kestää aina lokakuun alkuun, jolloin hän siirtyy varsinaiseen kunnanjohtajan virkaan. Virkaan liittyvä koeaika puolestaan alkaa heinäkuun alussa ja päättyy 2. tammikuuta 2019.

Voit tutustua alkuperäiseen sopimukseen täällä.

Jukka Huikko

 

Paikkaruljanssi edessä Luhangassa

Poliitikosta viranhaltijaksi siirtyvä Tuomo Kärnä (kesk.) on pyytänyt eroa osasta luottamustoimiaan. Seurauksena on merkittävä paikkaruljanssi, joka tulee vaikuttamaan muun muassa Luhangan kärkipuheenjohtajuuksiin.

Maanantaina kunnanhallituksessa käsiteltiin eronpyyntöanomusta, joka etenee pääosiltaan valtuuston käsittelyyn. Avoimeksi tulevat muun muassa kunnanhallituksen puheenjohtajuus, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän valtuuston paikka sekä paikka poliisin neuvottelukunnassa. Sen sijaan käräjäoikeuden lautamiehenä ja Suur-Savon Sähkön hallintoneuvostossa Kärnä jatkaa edelleen keskustan mandaatilla.

Eläkkeelle jäävä kunnanjohtaja Reijo Urtti on toiminut varajäsenenä Seututerveyskeskuksen hallituksessa. Luhangan kunnan näkemys on, että Kärnä korvaisi Urtin. Päätöksen asiassa tekee Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus.

Valtuustoon Kärnän tilalle tulee nousemaan puolestaan Hannu Inkeroinen, joka on Luhangassa pitkään vaikuttanut keskustapoliitikko.

Joutsan Seudun tietojen mukaan puheenjohtajuuksissa saattaa tulla muitakin vaihdoksia. Käytännössä vaihdoksista päättää Luhangassa yksin keskusta valtuuston määräenemmistönsä turvin. Kunnanvaltuuston puheenjohtajan Martti Viinikaisen (kesk.) mukaan asia selvinnee 11. kesäkuuta mennessä, jolloin kunnanhallitus kokoontuu seuraavan kerran.

– Keskusteluja on käyty, mutta tiedotettavaa ei vielä ole, ynnää Viinikainen.

Johtajasopimuksen mukaisesti Tuomo Kärnä voi jatkaa Luhangan Osuuspankin hallituksen puheenjohtajana. Kyse on henkilökohtaisesta luottamustehtävästä, jossa ei ole kosketuspintaa poliittiseen toimintaan.

Jukka Huikko