Seuotuterveyskeskuksen Tammijärven aikuis- ja diabetesneuvolan palvelut sekä hoitotarvikejakelu siirtyvät Luhangan terveysasemalle ja neuvolatoiminta Kilpalantiellä loppuu 1.6.2018. Seuotuterveyskeskuksen mukaan toiminnan jatkaminen Tammijärvellä ei ole enää tarkoituksenmukaista, sillä neuvolapalvelujen tarve on kaiken kaikkiaan ollut vähäistä eikä Kilpalantien tila enää täytä aluehallintoviraston tiukentuneita työturvallisuusvaatimuksia. Lisäksi tilojen tietoliikennehaasteet ovat haitanneet terveydenhoitajan työtä vaikeuttamalla potilastietojen käsittelyä ja kirjaamista.

Jatkossa tammijärven asukkaat voivat hakeutua aikuis- ja diabetesneuvolan palvelujen pariin Luhangan tai Joutsan terveysasemalla. Luhangan terveysaseman aikuis- ja diabetesneuvola sekä hoitotarvikejakelu palvelevat ajanvarauksella keskiviikkoisin kuten ennenkin.

Äitiys-, perhesuunnittelu- ja lastenneuvolapalvelut sekä muistihoitaja palvelevat luhankalaisia Joutsan terveysasemalla.

Markku Parkkonen