Joutsan perusturvalautakunta on hyväksynyt käyttöönotettavaksi Palvelukeskus Jousen ja Huuponhovin omavalvontasuunnitelmat. Samalla lautakunta valtuutti peruspalvelujohtajan tarkistamaan omavalvontasuunnitelmat vuosittain ja varmistamaan, että ne ovat ohjeistuksen mukaisia ja laadittu yhteisesti sovitulla tavalla.

Lautakunnan jäsen Kalle Willman (vihr.) jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Eriävässä mielipiteessään Willman katsoi, että Huuponhovin omavalvontasuunnitelmaan on lisättävä tartuntatautilain 17. pykälän mukaiset ohjeet hoitoon liittyvien infektioiden torjunnasta.

Lisäksi hän katsoi, että niin Huuponhovin kuin Jousenkin omavalvontasuunnitelmien tietystä kohdasta on poistettava maininnat asiakaskorttimittarista ja niiden tilalla on todettava, että toimintakyvyn arvioinnissa käytetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosittelemia mittareita.

Tarja Kuikka