Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Joutsan kunnalle 7.500 euron valtionavustuksen Liikkuva koulu -hankkeeseen. Valtionavustusta myönnettiin koko maassa peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten Liikkuva koulu -hankkeisiin kaikkiaan 2.375.000 euroa. Avustusta sai 77 hakijatahoa, joista 63 on peruskouluja ja 14 toisen asteen oppilaitoksia.

Avustuksilla tuetaan kuntia ja koulutuksen järjestäjiä Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamisessa. Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivinen ja viihtyisä koulupäivä. Koulut voivat toteuttaa liikkuvaa koulupäivää omalla tavallaan, mutta keskeistä toteutuksessa ovat oppilaiden osallisuus, oppimisen edistäminen, liikkumisen lisääminen ja istumisen vähentäminen.

Tarja Kuikka