Joutsan tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle Rutalahden vierasvenelaiturin alueen tarkemman suunnittelun käynnistämistä sekä riittävien resurssien ja määrärahan varaamista aluetta koskevan 20-vuotisen maanvuokraussopimuksen kestoajalle, mikäli vuokrasopimus halutaan pitää voimassa.

Vierasvenelaiturin alueeseen on varattu tälle vuodelle investointimäärärahaa 20.000 euroa. Kunnan teknisen toimen toukokuun alussa tekemällä tutustumiskäynnillä kuitenkin havaittiin, että laiturialueen kunnostus kokonaisuudessaan, wc- ja varastorakennukset, vesijätön lunastus sekä viemäriliittymäsopimus, teiden kunnostus ja kunnossapito ja pysäköintialueen rakentaminen ylittävät investointiin varatun määrärahan.

Tarja Kuikka