Joutsan tekninen lautakunta on päättänyt myöntää joutsalaiselle metsäkiinteistön omistajalle oikeuden ojittaa ja johtaa vettä toisen maanomistajan alueelle. Tapaus juontaa juurensa parin vuoden taakse, jolloin hakija alun perin haki ojitus- ja vedenjohtamislupaa johtuen uudistushakkuualueen vesitalouden järjestelystä omalla metsäkiinteistöllään.

Maanomistaja vastusti tuolloin ojitusta ja veden johtamista, mutta lopulta ympäristölautakunta kuitenkin hyväksyi hakemuksen. Maanomistaja haki päätökseen muutosta ja asia eteni hallinto-oikeuteen, jossa katsottiin, ettei maanomistajaa ollut kuultu vesi- ja hallintolakien mukaisesti. Asia palautui ympäristölautakunnan käsiteltäväksi ja sittemmin maanomistajaa kuultiin.

Myöntäessään viime viikolla hakijalle ojitus- ja vedenjohtamisoikeuden toisen maanomistajan alueelle, tekninen lautakunta linjasi joukon määräyksiä, joita hakijan tulee noudattaa. Määräykset koskevat muun muassa ojan mittoja, hakijan velvollisuutta suorittaa veden johtamisesta aiheutuvat tekemis-, kunnostamis- ja kunnossapitotyöt sekä ojakiinteistön omistajan oikeutta hakea korvausta edunmenetyksestä, jota veden johtamisoikeuden myöntämisvaiheessa ei ole voitu todeta.

Tarja Kuikka