Joutsalainen A. Reponen Oy sekä yrityksen yhdessä Joutsan kunnan kanssa omistama Kiinteistö Oy Reponen on hyväksytty yrityssaneeraukseen. Kiinteistö Oy Reponen omistaa A. Reponen Oy:n käyttämän teollisuushallin Karimäessä.

Yrityssaneerauksen myötä myös Joutsan kunta saa yrityksiltä noin kaksi kolmannesta saatavistaan. Kunnalla on kiinteistöyhtiöltä kunnan maksamista takauksista johtuvia saatavia sekä A. Reponen Oy:ltä muun muassa vuokrasaatavia yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa. Saneerausohjelman mukaan kunta saa kymmenen seuraavan vuoden aikana saatavistaan takaisin noin 790.000 euroa eli noin kaksi kolmasosaa.

Yrityssaneerauksessa perusliiketoiminnaltaan terve, mutta esimerkiksi ylisuurien investointien vuoksi talousvaikeuksiin joutunut yritys voidaan pelastaa konkurssilta. Yleensä saneerausohjelmissa yrityksen velkamäärää leikataan ja loput velat maksetaan pidemmän ajan puitteissa velkojille.

Markku Parkkonen