Oravakiveen suunnitellun Joutsan Nuoli -yrityspuiston kehittäminen on nyt edennyt myyntivaiheeseen. Kunta osti viime vuonna noin miljoonalla eurolla Oravakiven alueen ja on talven aikana kehittänyt sinne mallia siitä, millainen yritys- ja asuinalue Oravakivessä voisi sijaita. Oheisessa havainnekuvassa näkyy muun muassa nykyinen ABC-asema (alalaidassa), asuinrakennusten alue (Nelostien länsipuolella rannassa), huoltoasematoimintaan varattu alue (asuintonttien vieressä) sekä teollisuusalue (oikeassa yläkulmassa) .

Yrityspuiston kehittämisestä on ollut vastuussa Joutsan Ytyä-yrityshankkeen vetäjä Veli-Pekka Heikkinen. Hankemääräysten vuoksi Heikkinen ei voi suoranaisesti hoitaa alueen myyntiä, mutta kunnan suunnitelmissa on palkata loppuvuodesta erillinen elinkeinokoordinaattori, joka ottaisi myös Oravakiven alueen markkinoinnin ja myynnin vastuulleen. Ytyä-hanke loppuu syksyllä.

Veli-Pekka Heikkisen mukaan tarkoituksena on etsiä ensisijaisesti sellaisia isoja sijoittajatahoja, jotka voisivat ottaa koko alueen kehittämisen vastuulleen. Kunta voisi tarvittaessa myös myydä koko alueen suunnitelmineen yksityiselle sijoittajalle.

– Olen nyt keskittynyt tämän kentän kartoittamiseen. Tällaisia suuria sijoittajia on löydetty noin puolenkymmentä, kertoo Heikkinen.

Voimassa olevassa kaavassa Oravakiven alueelle on suunniteltu rantaan asuinrakentamista, ABC:tä vastapäätä liikenneasema ja alueen pohjoiseen osaan teollisuutta. Heikkinen korostaa, että alueelle halutaan ainoastaan sellaista teollisuutta, joka ei häiritse ympäristöä.

Mikäli alueelle ei löydy kokonaisuudesta vastuun ottavaa sijoittajaa, kunta voi myös myydä tontteja yksitellenkin. Heikkisen mukaan myös kaavoituksen suhteen voidaan olla joustavia, eli esimerkiksi asuinrakentamisen osuus voi olla suurempikin kuin nyt on suunniteltu.

Markku Parkkonen

 

Yrityspuisto Joutsan Nuoli

  • Yritys- ja asuinalue on kaavoitettu kunnan viime vuonna ostamalle Oravakiven alueelle.
  • Alue sijaitsee Joutsan ABC-asemaa vastapäätä Nelostien länsipuolella.
  • Alueella on varattu rakennusoikeutta palveluyrityksille noin 5.500 kerrosneliömetriä, asunrakentamiseen noin 2.500 kerrosneliömetriä ja teollisuuteen noin 13.000 kerrosneliömetriä.