Joutsan kunnanhallitus on hyväksynyt tietotilinpäätöksen vuodelta 2017 ja päivitetyn tietoturvapolitiikan. Jatkuvista ja työllistävistä tietopyynnöistä kunta perii jatkossa 100 euroa käsittelymaksua.

Suomen ja Euroopan unionin tietosuojalait ovat uudistumassa. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Sitä sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn. Kunnanhallitus on nimennyt asetuksen noudattamista varten tietosuojavastaavaksi Liisa Alfthanin ja tietoturvavastaavaksi Jarkko Puhakan sekä erillisen tietosuojatyöryhmän.

Valmistelevaan työhön liittyen tietoturvatyöryhmä on tuottanut kunnalle ensimmäisen tietotilinpäätöksen, joka on kunnan johdolle tarkoitettu tietosuojan seurannan ja kehittämisen työkalu. Tietotilinpäätöstä laadittaessa on huomioitu tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeistus. Se päivitetään vuosittain.

Myös palvelumaksuihin piti ottaa kantaa, sillä tietosuoja-asetuksessa rekisteröidyllä on oikeus muun muassa saada pääsy omiin tietoihinsa, oikaista tietojaan ja tulla unohdetuksi. Rekisteröidyiltä tulevien tietopyyntöjen hoitamiseksi tietosuojatyöryhmä on valmistellut prosessin, jossa kaikki saapuvat tietopyynnöt hoidetaan keskitetysti. Kerran vuodessa tapahtuvista tietopyynnöistä ei voida rekisteröidyiltä periä maksua, mutta jatkuvista ja työllistävistä tietopyynnöistä voidaan periä maksu.
Janne Airaksinen