Joutsan, Luhangan ja Toivakan kuntien toimijoita houkutellaan tiiviimpään yhteistyöhön elinvoimapajan muodossa. Kyse on Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n hallinnoiman Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hankkeen Hyppää mukaan hyvän kierteeseen! -elinvoimapajasta, joka järjestetään Joutsan Hyvinvointituvalla ensi viikon torstaina. Vastaavia tilaisuuksia on järjestetty kevään mittaan myös muualla maakunnassa.

Elinvoimapajoissa kuntien toimijat pääsevät Keski-Suomen Yhteisöjen Tuen muutoskoordinaattori Anu Hätisen mukaan verkostoitumaan ja suunnittelemaan konkreettista yhteistyötä kunnan kanssa. Tilaisuuksilla varaudutaan järjestöjen toimintaympäristön muutoksiin, joita tuovat mukanaan maakunta- ja sote-uudistus sekä kuntien rooleissa tapahtuvat muutokset.

– Ajatus tilaisuuksista, joilla varmistetaan paikallisella tasolla järjestöjen osallisuus muutoksessa ja vahvistetaan kunta-järjestöyhteistyötä, on ollut monen eri tahon yhteinen idea. Haluamme tarjota kaikille Keski-Suomen kunnille ja niiden yhdistyksille tukea kunta-järjestöyhteistyön kehittämiseen. Yhteistyötä vahvistamalla voidaan luoda hyvän kierre, joka palvelee sekä meidän jokaisen hyvinvointia ja arjen osallisuutta, että laajemmin kuntien elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta, sanoo Hätinen.

 

Elinvoimapajassa tutustutaan niin Keski-Suomessa kuin myös muualla Suomessa käytössä oleviin kunta-järjestöyhteistyön malleihin. Kunnilla on Anu Hätisen mukaan mahdollisuus esitellä tilaisuudessa omia hyviä käytäntöjään.

– Esittelemme otteita uunituoreesta Keski-Suomen järjestökartoituksesta. Vastaavia on tehty vain muutamissa muissa maakunnissa. Kartoituksen mukaan kunnat tunnistavat järjestöjen suuren merkityksen asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäjinä. Yhteistyö järjestöjen kanssa nähdään tärkeänä, mutta siitä toivotaan suunnitelmallisempaa ja pitkäjänteisempää, sanoo Hätinen.

Elinvoimapajassa pidetään kuntakohtainen työpaja, jossa käsitellään Hätisen mukaan järjestökartoituksen kuntakohtaisia tuloksia. Sen lisäksi osallistujat pääsevät työstämään konkreettisia yhteistyön askeleita omassa kunnassa. Hätinen vinkkaakin, että esimerkiksi yhdistystoimijan kannattaa siis olla paikalla paitsi järjestökartoituksen tulosten kuulemisen, myös vaikuttamismahdollisuuden vuoksi.

 

Elinvoimapajan tarkoituksena on muutoskoordinaattori Anu Hätisen mukaan mahdollistaa verkostoituminen yli kuntarajojen ja saada uusia ideoita oman kunnan yhteistyön toteuttamiseen.

– Esimerkiksi Joutsan Hyvinvointituvan toimintamalli kiinnostaa varmasti niin Toivakasta kuin Luhangasta tulevia osallistujia. Lisäksi harvoin on tilaisuuksia, joissa mahdollistuu keskustelu näin laajalla joukolla. Toivomme, että ilta rohkaisee miettimään yhteistyön tekemistä myös yli kuntarajojen, sanoo Hätinen.

Aiempia maakunnassa pidettyjä elinvoimapajoja Hätinen kuvaa lämminhenkisiksi. Pajoista on myös saatu hänen mukaansa hyvää palautetta.

– Osallistujat ovat tehneet työpajoissa konkreettisen yhteistyön suunnitelman ja nimenneet toteuttajatiimin. Usea ryhmä on napannut esillä olleista yhteistyön hyvistä käytännöistä mallin, jonka jalkauttaa omaan kuntaansa. Esimerkiksi Konneveden kunta päätti kokeilla Joutsassakin jo hyväksi todettu kumppanuuspöytätoimintaa heti syksyllä. Ilta on tarjonnut osallistujille tärkeän paikan tutustua uusiin toimijoihin ja tunnistaa uudenlaisia yhteistyötahoja ja -paikkoja, kertoo Hätinen.

Joutsan elinvoimapajan järjestämiseen osallistuvat Keski-Suomen Yhteisöjen Tuen hallinnoiman hankkeen lisäksi myös Joutsan, Luhangan ja Toivakan kunnat.

 

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

Keski-Suomessa toimiva kolmannen sektorin tuki- ja kehittämisorganisaatio.

Ylläpitää kansalaisten avoimia kohtaamispaikkoja, järjestää koulutusta, antaa neuvontaa sekä ohjausta ja toimii aktiivisesti kansalaisyhteiskunnan kehittäjänä.

Elinvoimapajojen taustalla yhdistyksen hallinnoima Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke, jonka tavoitteena on järjestöjen roolin aseman ja osallisuuden vahvistaminen sote- ja maakuntauudistuksessa ja uudessa maakunnassa sekä kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä.

Tarja Kuikka