Energiavirasto on myöntänyt muun muassa Joutsassa toimivalle sähkön jakeluverkkoyhtiö Järvi-Suomen Energialle kahdeksan vuotta jatkoaikaa toimitusvarmuustavoitteiden saavuttamiseen. Käytännössä toimitusvarmuuden parantaminen tarkoittaa ilmajohtojen vaihtamista maakaapeleihin. Takaraja siirtyi Energiavirastolta saadun päätöksen myötä vuodesta 2028 vuoteen 2036. Vuonna 2013 voimaan tulleen sähkömarkkinalain mukaan jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman takia ei saa aiheuttaa asemakaava-alueella yli kuuden tunnin tai muulla alueella yli 36 tunnin keskeytystä.

– Lisäajan saaminen on todella hyvä asia. Sen avulla voimme saneerata verkkoa järkevämmin, eikä sitä tarvitse uusia ennen kuin se vanhenee. Asiakas hyötyy lisäajasta, koska vältymme useiden kymmenien prosenttien lisäkorotuksilta siirtomaksuihin. Tavoitteiden saavuttaminen tarkoittaa meille yhteensä lähes 700 miljoonan euron investointeja verkkoon. Pitkällä aikavälillä lisäajan saaminen säästää useita kymmeniä miljoonia, kertoo Järvi-Suomen Energian toimitusjohtaja Arto Pajunen.

Nyt saatu päätös ei kuitenkaan poista läheskään kokonaan sähkön siirtohintojen korotuspaineita. Järvi-Suomen Energian siirtohinnat nousevat 1.7.2018 alkaen. Tyypillisen kerrostaloasukkaan siirtolasku nousee yhtiön mukaan noin 7,7 prosenttia, omakotitalouden 7,4 prosenttia ja sähkölämmittäjän 5,7 prosenttia.

Vuonna 2018 Järvi-Suomen Energia investoi verkostojen maakaapelointeihin 40 miljoonaa euroa. Suurimmat verkostoinvestoinnit tehdään Mikkelissä, Savonlinnassa, Mäntyharjulla, Joutsassa, Pertunmaalla ja Enonkoskella. Yhteensä näissä kunnissa rakennetaan noin 350 kilometriä maakaapelia ja euromääräiset investoinnit ovat 27 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 investoinneilla rakennettiin yli tuhat kilometriä uutta sähköverkkoa.

Maakaapeloinnin myötä metsämaata vapautuu puiden kasvatukseen yksi hehtaari jokaista purettua 20 kV ilmajohtoverkon kilometriä kohti.

Markku Parkkonen