Kymijoen vesistöalueella vedenkorkeudet ja virtaamat ovat nousussa ja paikoitellen nousseet jo harvinaisen korkealle. Moni mökkiläinenkin on huomannut, että vesi on noussut rannassa tasolle, jossa se ei pitkään aikaan ole ollut. Tämä on näkynyt muun muassa laitureissa.

Tämä johtuu osaltaan talven lumimäärien sulamisesta, mutta myös viime syksyn kovista sateista, jotka jättivät järvet jo valmiiksi piripintaan. Tämä näkyy hyvin Joutsan taajamassa sijaitsevassa Myllykoskessa, jossa virtaus on etsinyt paikoin uomia, joissa vettä ei ole näkynyt miesmuistiin.

Ympäristöviranomaisten toukokuun alun mittausten mukaan esimerkiksi Jääsjärvessä vedenkorkeus on noussut korkeimmalle tasolleen noin kolmeenkymmeneen vuoteen. Alueen suurimmat järvet jatkanevat nousuaan toukokuun puoliväliin tai kuun loppupuolelle saakka. Vesistöjen latvoilla sijaitsevat pienemmät järvet saavuttavat huippukorkeutensa nopeammin, osa jo toukokuun alussa. Vesistössä vähitellen alaspäin etenevät sulamisvedet pitävät järvien tulovirtaamat suurina vielä pitkään. Suonteen Ollinsalmen oleva mittauspiste ennustaa maksimin jääneen taakse, mutta tämän toteutuminen riippuu säistä.

Mäntyharjun reitillä Puulan noin 25 senttiä keskimääräistä ylempänä oleva vedenpinta oli myöskin nousussa kuun alun mittauksissa.

Korkeaa vedenpintaa todistaa Eero ja Maisa Peltoniemen 6.5. ottama kuva heidän Mankinsaaren mökin laituristaan.

– Niin kutsuttu kivilaituri on kokonaan veden alle, mitä se ei ole koskaan ollut.  Kivilaituria on rakennettu vuosikausia, sillä lasten ollessa pieniä heille maksettiin kivikuormista, joita kärräsivät laituriksi.  Kivilaiturin keskiosassa on soraa ja kun laituri on jo vuosia siinä ollut, niin kasvillisuus peittää soran ja kivien välisen alueen. Saa nähdä nyt, onko vesi huuhtonut sora-ainesta pois, aprikoivat Peltoniemet.

Janne Airaksinen