Jyväskylän kaupungin kansalaisopiston rehtorin virka oli haettavana 6.3.–23.3.2018. Virkaan tuli määräaikaan mennessä yhteensä 20 hakemusta. Joutsan kunnan vs. hallintojohtaja FL Sari-Maarit Peltola oli hakijoiden joukossa. Peltola pärjäsi niin hyvin prosessissa, että hän on varalla virkaan, mikäli siihen valittu FM Mikko Saikkonen kieltäytyy vastaanottamasta tehtäväänsä.

Janne Airaksinen