Savenahon kohdalla tehdään jo kovasti puunpoistoa tulevan ohituskaistan vuoksi.

 

Nelostiellä pohjoisen suuntaan liikkuneet ovat havainneet isot hakkuutyömaat Savenahon kohdalla Leivonmäellä. Ne ovat ensimmäinen näkyvä merkki alkamaisillaan olevasta valtatieremontista, sillä maanomistajat poistattavat puuta kesäkuussa starttaavien tietöiden alta. Esimerkiksi Savenahon kohdalle tehdään keskikaiteellista ohituskaistaa ja liittymäjärjestelyjä.

Projektijohtaja Ari Mäkelä Liikennevirastosta vahvistaa, että huhtikuun alun lunastuskokouksessa on kerrottu tietöiden alkavan kesäkuun alussa. Urakoitsijana toimii YIT Rakennus Oy ja varsinainen urakkasopimus allekirjoitetaan 17.5.

– Kesäkuun alussa urakoitsija tekee vielä tarkempia suunnitelmia paikan päällä, sillä täysin suoraan ely-keskuksen tiesuunnitelman perusteella ei voi aloittaa rakentamista, huomauttaa Mäkelä.

Kaikelle kansalle suunnattu tiedotustilaisuus pidetään toukokuun aikana. Myös paikallislehti Joutsan Seutu on tärkeä tiedotuskanava töiden ajan. 13,9 miljoonan euron hankkeen rakentaminen ajoittuu vuosille 2018–2019 ja rakennuttajana on Liikennevirasto valtion taholta.

Leivonlinnan kiinteistöstä tulee projektitoimisto rakennustöiden ajaksi.

– Leivonlinna siirtyi kaupalla valtiolle ja siitä tulee hyvin keskeisellä paikalla sijaitseva projektitoimisto urakoitsijan käyttöön. Ihmisten on helppo tulla sinne asioimaan, kiittää Mäkelä.

Yrittäjä Kirsi Vuorimaa kertoo, että Leivonlinnan toiminta jatkuu toukokuun loppuun, ja sitten ovet suljetaan lopullisesti. Tähän liittyen hän aikoo luovuttaa tämän kuun aikana vanhoja koulunaikaisia tavaroita entisen Savenahon koulun opettajan lapsille.

Maanantaina Joutsan ABC:lla järjestettiin kaapeli- ja johtosiirtokokous urakoitsijan johdolla. Valtatien vieressä risteilee iso joukko kaapeleita ja vesihuoltoverkoston putkia, ja näitä on siirrettävä uusiin paikkoihin. Valtatien alituksia varten tulee kaikkiaan kolme siltaa alikulkuineen Taipaleentien ja sekä Haapasuolle menevien teiden risteyksiin.

Eri toimijat saattoivat samalla tutustua myös YIT:n projektipäällikkö Timo Parikkaan, joka aikanaan johtaa työmaata paikan päällä. Siltavastaavana YIT:n puolelta on Risto Laamanen, joka tunnetaan pitäjässä Ollinsalmen sillan rakennuttajana noin 15 vuoden takaa.

 

Info

Mitä rakennetaan?

  • Savenahon kohdalle rakennetaan keskikaiteelliset ohituskaistat molemmille ajosuunnille ja tehdään tämän edellyttämät yksityisteiden liittymäjärjestelyt.
  • Leivonmäen kohdalla kanavoidaan tasoliittymä siirtämällä Harjunlahden liittymä etelään päin
  • Maanteiden liittymiin rakennetaan tarvittavat kääntymiskaistat liikenneturvallisuuden parantamiseksi.
  • Yksityisteiden liittymäjärjestelyjä ja rinnakkaisteitä tehdään siten, että valtatien nopeustasotavoite saavutetaan (tavoitenopeus myös talvella 100 km/h).
  • Ajorataa levennetään ja luiskia loivennetaan sekä tien pystygeometriaa parannetaan.
  • Rakennetaan tievalaistusta ohituskaistoille ja liittymiin rakennetaan riista-aitoja ohituskaistojen kohdille

Janne Airaksinen

 

YIT:n projektipäällikkö Timo Parikka johtaa valtatieremonttia paikan päältä.