Joutsan ja Luhangan alueen kunnaneläinlääkäri vaihtuu. Jyväskylän kaupungin ympäristöterveyspäällikkö Kari Lampivuo on tehnyt viranhaltijapäätöksen, jonka mukaan kunnaneläinlääkäri Suvi Tuomiharjun virantoimituspaikka siirretään Joutsan ja Luhangan alueelta niin sanotulle Toivakan alueelle. Eläinlääkäripalveluissa Toivakan alue tarkoittaa Toivakan kunnan aluetta kokonaisuudessaan sekä Jyväskylän kaupungin aluetta ympäristöineen lukuun ottamatta Vesankaa, Kuohua, Tikkakoskea, Nyrölää, Puuppolaa ja Korpilahtea.

Perusteluna siirrolle on saada Joutsan ja Luhangan alueella kunnaneläinlääkäripalveluiden käyttö samalle tasolle kuin muilla alueilla. Muutamana viimeisenä vuotena näin ei ole ollut, ja tämä näkyy alueen muita alueita alhaisempina suoritemäärinä. Taustalla on laaja palveluja käyttävien asiakkaiden epäluottamus Tuomiharjun ammattiosaamista kohtaan ja siihen liittyvät palautekeskustelut korjaustoimenpiteineen alueen toimijoiden ja kunnaneläinlääkärin kanssa.

Virantoimitusvelvollisuuden muutos virantoimituspaikan osalta astuu voimaan 1.9.2018. Joutsan ja Luhangan uudesta eläinlääkäristä ei ole vielä tietoa.

Markku Parkkonen