Luhangassa harjoiteltiin keskiviikkona elvyttämistä ja defibrillaattorin eli sydäniskurin käyttöä. Kyse oli Kansalaisen elvytystaidot ja defibrillaattorit maaseudun kartalle -hankkeen järjestämästä koulutuksesta, johon otti osaa kymmenkunta luhankalaista – muun muassa kuvassa elvytystä defibrillaattorin käyttöä harjoittelevat Kirsi Toivonen (vas.) ja Päivi Kärnä.

Hankkeen kouluttajana toimiva Kaisu Paalanen painotti koulutuksessa sydäniskurin merkitystä ensiaputilanteessa. Jos laite on saatavilla nopeasti ja defibrillaatio tehdään minuuttien sisällä sydänkohtauksen alkamisesta, Paalasen mukaan jopa 75 prosenttia kohtauksen saaneista selviää. Tämän vuoksi sydäniskureita on hyvä olla siellä missä liikkuu paljon ihmisiä ja erityisesti siellä, missä ensihoidon saapuminen paikalle kestää pidempään.

Suurin riski elvytyksessä on Paalasen mukaan nimenomaan alkuvaiheessa tapahtuva mahdollinen viive.

– Jokainen minuutti, joka viivyttää elvytyksen aloitusta, heikentää potilaan selviämismahdollisuutta.

Paalanen painotti sydäniskurin käytössä sen helppoutta. Laitteessa on kuvalliset ohjeet, se neuvoo käyttäjäänsä koko elvytyksen ajan ja lisäksi se tunnistaa itse, tarvitseeko elvytettävälle antaa sydämen uudelleen käynnistävä tasavirtasähköisku vai ei. Näin ollen laitteella ei voi Paalasen mukaan aiheuttaa vaaraa elvytettävälle, eikä laitteen käyttöä tarvitse sen vuoksi arkailla.

Tämä nähtiin hyvänä asiana myös Luhangan koulutuksessa; koska laite neuvoo käyttäjäänsä, sitä voi käyttää elvytettävän auttamiseen ilman, että tarvitsee pelätä tekevänsä jotain väärin.

Kansalaisten elvytystaidot ja defibrillaattorit maaseudun kartalle -hanke eli KanDee-hanke on Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoima, viime vuoden alussa alkanut ja tänä syksynä päättyvä hanke. Hankkeen myötä Keski-Suomeen on hankittu kouluttaja Kaisu Paalasen mukaan noin kuusikymmentä sydäniskuria. Lisäksi kaikkiaan noin 600 henkilöä on saanut koulutusta elvytyksessä ja sydäniskurin käytössä.

 

Defibrillaattori eli sydäniskuri

Sydämen sähköisen rytmin siirtolaite, jolla pyritään poistamaan haitallisen rytmin aiheuttama sydämen kaaostila antamalla elvytettävän sydänlihakseen tasavirtasähköisku.

Sähkö johdetaan laitteesta sydänlihakseen rintakehälle liimattavien elektrodien kautta.

Sähkövirran seurauksena sydämen tahdistaminen siirtyy sen omaan sähköjärjestelmään, jolloin sydän alkaa pumpata ja verenkierto palautuu.

Laite tunnistaa, onko sähköiskuille tarvetta vai ei ja ohjeistaa käyttäjää sen mukaan.

Laite on helppokäyttöinen; siinä on kuvalliset käyttöohjeet ja lisäksi se neuvoo käyttäjää ääneen elvytyksen ajan.

Sydäniskureiden sijainnit Joutsan seutukunnalla: Luhangassa Palvelukeskus Tuuliharju, Joutsassa Kauppakeskus Perttula, S-Market, liikuntahalli, ABC-asema ja Leivonmäen Teboil.

Tiedot kuntien maallikkokäyttöön tarkoitetuista, rekisteröidyistä sydäniskureista Defi-tietokannassa, www.defi.fi.

Lähteet: KanDee-hanke, Defi-tietokanta.

Tarja Kuikka