Joutsan tekninen lautakunta on päättänyt yksityisteiden avustuksista. Rahaa oli jaettavana 80.000 euroa ja avustettavaa tieverkostoa yhteensä noin 370 kilometriä.

Kunnan avustukset yksityisteiden kunnossapitoon maksetaan edellisen vuoden toteutuneiden kunnossapitomenojen perusteella ja valtuuston hyväksymien maksuperusteiden mukaisesti. Avustusta voi hakea sellainen yksityistie, jonka vaikutuspiirissä sijaitsee vähintään yksi väestörekisteriin merkitty vakituisesti asuttu talous ja kun tämän tien pituus on vähintään 0,5 kilometriä.

Kunta ei anna rahaa yksityisteiden perusparannustöihin.

Janne Airaksinen