Joutsan seurakunnan kirkkoneuvosto käsitteli 25.4. seurakuntakodin peruskorjauksen kustannusarviota. Sen hinnaksi on nyt muodostunut 973.000 euroa. Arvio annettiin kirkkoneuvostolle tiedoksi. Keskusteluissa neuvosto totesi realiteetiksi, ettei seurakunnalla ole varaa laittaa tällaisia summia vanhan korjaamiseen näin heikossa taloustilanteessa.

Peruskorjauksen aineisto perustuu Joutsan Rakentajapalvelu Oy:n Pentti Kuurneen tekemään raporttiin joulukuulta 2016. Siinä on käytetty apuna Insinööritoimisto Controlteam Oy:n tekemää kuntoarviota ja tutkimusselostetta vuodelta 2013. Kuurneen raportti pohjautuu paikan päällä tehtyihin havaintoihin ja rakennuksen käyttäjien esittämiin epäkohtiin.

Kustannusten lähtökohtana on uusittava vesikatto ja kattomuodon muutos tasakatosta aumakatoksi. Tämä puolestaan antaisi edullisemman mahdollisuuden talotekniikan uusimiseen ja sijoittamiseen rakennuksessa. Talotekniikan paikka on suunniteltu ullakkokerrokseen.

Nykyinen sähkölämmitys muutettaisiin ilmalämmitykseen, joka kattaisi 90 prosenttia sisätilojen pinta-alasta. Lämmityskustannusten alenemisen tavoite on 70–75 prosenttia tämän hetkisestä tasosta. Ilmanvaihtokoneistukset olisivat ullakolla. Sisätilojen muutoksia ja pintakäsittelyjä pidetään edullisesti toteutettavina hyvällä suunnittelulla.

Kuntoarviointi- ja hometutkimusasiakirjoissa rakennuksen rakenteet on todettu puhtaiksi. Raportin mukaan rakennuksessa ei ole ollut sen yli 40 vuoden olemassa olon aikana rakenteiden vaurioitumista tai sisäilmaongelmia. Lopputoteamuksena on, että huolellisella peruskorjauksella rakennuksesta saadaan toimiva seurakuntakoti.

Hankkeen rakennusteknisille töille on arvioitu 472.000 euron summa ja talotekniikkaan lvi-puolelle 286.000 e ja sähköasennuksiin 120.000 e. Rakennuttajan kustannuksiin on laitettu suunnitteluun, luvitukseen, rakennuttamiseen ja valvontaan yhteensä 95.000 euroa.

Janne Airaksinen