Yksi tämän kevään puheenaiheista on ollut Joutsan seutukunnallakin teiden kunto. Kevään kelirikko on ollut ainakin liikenne- ja viestintäministeriön arvion mukaan pahin 20 vuoteen. Autoilijan arkikokemus kertoo samaa: asvalttiteille on ilmaantunut poikkeuksellisen paljon kuoppia ja osa sorapäällysteisistä sivuteistä on todella huonossa kunnossa. Ministeriön arvion mukaan normaalia pahempi kelirikko johtuu säistä. Syksyllä teiden rakenteisiin kertyi vettä ja keväällä vesi suli nopeasti.

Ongelman taustalla on siis asia, johon ei juurikaan voida vaikuttaa. Oma kysymyksensä on sitten se, pitäisikö valtion ja kuntien varautua lisäämään tienpidon rahoitusta tällaisina poikkeusvuosina. Tätä kannattaa pohtia.

Yleisesti ottaen tierintamalla on Joutsan seudulla odotettavissa taas merkittäviä parannuksia. Nelostien remontti Savenahon ja Leivonmäen suunnilla on juuri käynnistymässä ja muun muassa puuston poiston osalta jo käynnistynytkin. Reilusti yli kymmenen miljoonan euron tieremontti on merkittävä niin Joutsan seudun asukkaille kuin kaikille muillekin Nelostietä käyttäville. Se ei kuitenkaan valitettavasti vieläkään kokonaan ratkaise Joutsan ja Jyväskylän välisen valtatien kaikkia pullonkauloja. Eli vielä jää tehtävää.

Vähintään yhtä tärkeä urakka odottaa edelleen aloitustaan Joutsan ja Hartolan välillä. Kansalaisen näkökulmasta käsittämättömällä tavalla viivästynyt Oravakiven ja Hartolan välin remontointi on hiljalleen etenemässä. Toivottavasti tähän prosessiin saadaan vauhtia.

Markku Parkkonen