Joutsan kunnan kotihoito ja Joutsan Palvelukotiyhdistys järjestävät yhdessä kokeilun, jossa testataan ja kehitetään palvelusetelijärjestelmää vuokra-asunnoissa ja mahdollisesti lähialueella asuvien kotihoidon asiakkaiden palvelujen tuottamisessa. Kokeilu alkaa 14. toukokuuta ja päättyy tämän vuoden lopussa.

Kunnan kotihoito ja palvelukotiyhdistys ovat tehneet yhteistyötä palvelukodin perustamisesta lähtien. Kotihoito on tarjonnut palveluja palvelukotiyhdistyksen vuokraamissa asunnoissa ja palvelukodin henkilöstö taas on esimerkiksi vastannut vuokra- ja palveluasuntojen puolella turvapuhelinhälytyksiin yöaikaan ja silloin, jos kotihoidon henkilöstö ei ole voinut vastata hälytykseen.

Kotihoidon palvelusetelin käyttöönotto ja sääntökirjan laatiminen on kirjattu tälle vuodelle talousarvioon vanhuspalveluiden toiminnallisiin tavoitteisiin. Yhteisestä pilottihankkeesta on neuvoteltu palvelukodin toiminnanjohtajan ja johtokunnan sekä kotihoidon kesken. Pilottia varten palvelukotiyhdistys on rekrytoinut henkilöstöä, joka mahdollistaa hankkeen. Kokeiluajan jälkeen kotihoito ja palvelukotiyhdistys laativat pilotista arviointiraportin.

Tarja Kuikka