Viime viikon tiistaina kokoontunut Joutsan perusturvalautakunta hyväksyi kunnan vammaispalvelulain ja -asetuksen soveltamisohjeet käyttöönotettavaksi tästä päivästä alkaen. Soveltamisohjeet koskevat mainitun lain ja asetuksen mukaisten palvelujen sekä tukitoimien myöntämisperusteita ja järjestämistä kuntalaisille.

Vammaispalvelulakiin ja -asetukseen pohjautuvat soveltumisohjeet on laadittu auttamaan alueen päätöksenteossa ja turvaamaan yhdenmukainen päätöksenteko. Niitä käytäntöön sovellettaessa ja palveluja myönnettäessä asiakkaan palvelun tarve selvitetään aina yksilöllisesti.

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla. Ensisijaisia lakeja vammaispalvelulakiin nähden ovat esimerkiksi sosiaalihuolto- ja kansanterveyslaki sekä laki omaishoidon tuesta.

Tarja Kuikka