Maaseutukehitys ry piti vuosikokoustaan 25.4.2018 Hankasalmen Venekosken kylällä. Uusia hallituksen jäseniä valittiin seuraavasti:

Joutsan julkisen tahon varaedustajaksi valittiin Ulla Tommola. Konneveden asukasedustajiksi valittiin varsinaiseksi jäseneksi Milla Piesala ja varajäseneksi Aku Kinnunen. Muut erovuoroiset hallituksen jäsenet valittiin uudelleen.

Puheenjohtajana jatkaa Leena Hietala.

Tiina Seppälä