Joutsan perusturvalautakunta on hyväksynyt kunnan kehitysvammahuollon päivitetyn lääkehoitosuunnitelman käyttöönotettavaksi ja velvoittaa henkilöstön noudattamaan suunnitelmaa ja toimimaan sen mukaisesti.

Päätösten taustalla on vaatimus siitä, että kaikissa lääkehoitoa toteuttavissa toimipisteissä on oltava lääkehoitosuunnitelma, joka ohjaa lääkehoidon toteuttamista, asettaa vähimmäisvaatimukset lääkehoidon toteuttamiselle ja määrittelee eri työntekijöiden vastuut lääkehoidon toteuttamisessa. Suunnitelma on hyvän käytännön mukaista tarkistaa vuosittain tai tarvittaessa.

Päivitetyn lääkehoitosuunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet kehitysvammahuollon ohjaajat ja esimies sekä Keski-Suomen seututerveyskeskuksen apulaisylilääkäri.

Tarja Kuikka