Palvelukeskus Jousen ja palvelukeskus Huuponhovin omavalvontasuunnitelmia alkuviikosta käsitellyt Joutsan perusturvalautakunta päätti palauttaa omavalvontasuunnitelmat takaisin valmisteluun. Lautakunnan kokouksessa pohjaesitys oli, että omavalvontasuunnitelmat hyväksytään käyttöönotettavaksi ja lautakunta valtuuttaa peruspalvelujohtajan tarkistamaan ne vuosittain ja varmistamaan, että ne ovat ohjeistuksen mukaisia ja laadittu yhteisesti sovitulla tavalla.

Perusturvalautakunnan jäsen Kalle Willman (vihr.) kuitenkin esitti omavalvontasuunnitelmien palauttamista takaisin valmisteluun. Esitystään Willman perusteli uuden tartuntatautilain velvoitteiden riittämättömällä näkymisellä omavalvontasuunnitelmassa sekä henkilökunnan ilmoitusvelvollisuuslomakkeen puuttumisella.

Katri Reinikaisen (kesk.) tuettua Willmanin esitystä asiasta järjestettiin äänestys. Äänestyksessä peruspalvelujohtaja Päivi Hakulisen tekemää pohjaesitystä eli omavalvontasuunnitelmien hyväksymistä kannattivat Ari Solatie (sdp) ja Arto Hölttä (kd). Willmanin esityksen kannalla olivat puolestaan Willman itse, Reinikainen, Sari Hovila (kesk.) ja Aarre Talja (ps). Näin ollen päätökseksi tuli omavalvontasuunnitelmien palauttaminen uudelleen valmisteluun.

Omavalvonta on palveluntuottajan työkalu, jonka avulla kehitetään ja seurataan palvelujen laatua toimintayksiköiden päivittäisessä asiakastyössä ja sitä, että toiminnassa toteutuvat lainsäädännön, lupaehtojen ja palvelujen tuottajan itse omalle toiminnalleen asettamat laatuvaatimukset.

 

Samaisessa perusturvalautakunnan kokouksessa palautettiin uudelleen valmisteluun myös kotihoidon asiakkaaksi tulon perusteet ja palvelujen sisältö. Peruspalvelujohtaja Päivi Hakulisen pohjaesitys kokouksessa oli, että kotihoidon asiakkaaksi tulon perusteet ja palvelujen sisältö 1. toukokuuta alkaen hyväksytään, mutta Kalle Willman esitti myös tämän asian palauttamista uudelleen valmisteluun. Tällä kertaa Willmanin perusteluna oli se, että ohjeista tulee tarkentaa kohtaa, jossa määritellään se, milloin kotihoitoa ei myönnetä. Lisäksi Willman ilmoitti, ettei voi hyväksyä asiakaskorttimittarin käyttämistä toimintakyvyn arvioinnin perusteena.

Willmanin esitys sai jälleen kannatusta Katri Reinikaiselta, joten asiasta äänestettiin. Äänestys ratkesi samoin kuin omavalvontasuunnitelman kohdalla, eli Hakulisen esityksen kannalla olivat Ari Solatie ja Arto Hölttä, Willmanin esityksen kannalla Willman, Reinikainen, Sari Hovila ja Aarre Talja. Äänestyksen perusteella kotihoidon asiakkaaksi tulon perusteet ja palvelujen sisältöä palautettiin siis uudelleen valmisteluun.

Tarja Kuikka

Juttuun lisätty 30.4.2018 klo 12.53 maininta siitä, että Willman ilmoitti, ettei voi hyväksyä asiakaskorttimittarin käyttämistä toimintakyvyn arvioinnin perusteena.