Luhangan kunta maksaa tukea maatalouslomitusta käyttäville luhankalaisille maatalousyrittäjille viisi euroa per lomitustunti. Näin päätti kunnanhallitus 23.4., ja perusteena tälle on maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin edistäminen. Maatalousyrittäjä laskuttaa kunnalta tuen vuosittain annettavan selvityksen mukaan.

Maksullisen lomituksen kuntatuki on ollut voimassa jo useamman vuoden Luhangassa. Aikaisemmin kunnan tuki on ollut 3,50 euroa per käytetty lomitustunti. Vuonna 2017 tukisumma oli yhteensä 2 581,81 euroa. Yrittäjät käyttivät palvelua tuolloin yhteensä 738 tuntia, joka on noin 36 prosenttia enimmäistuntimäärästä.

Sysmän lomituspalveluyksikkö hallinnoi maatalouslomituksia Luhangan kunnan alueella. Lomitushallinnon taholta on ilmoitettu, että se ei vuoden alusta lukien enää maksa maksulliseen lomitukseen kohdistuvaa kuntien tukea oman järjestelmänsä kautta.

MTK Joutsan ja Luhangan yhdistys ry:n mukaan tuen maksua olisi kuitenkin tärkeää jatkaa. Yhdistyksen ilmoituksen mukaan lomaoikeutettuja yrittäjiä on Luhangassa 16 henkilöä. Näillä henkilöllä on käytössään kunnallinen maatalouslomittaja 26 vuosilomapäivänä vuodessa. Tämän lisäksi on vapaaehtoisena mahdollisuus käyttää tuettua maksullista lomitusta enintään 120 tuntia vuodessa. Tuetusta maksullisesta lomituksesta laskutetaan yrittäjiä nyt 13,93 euroa tunnilta, kun viime vuonna tuntitaksa oli 12 euroa.

Janne Airaksinen