Joutsan kunta on saanut avustuksen kielenopetuksen varhaisemmasta aloittamisesta. Jatkossa joutsalaisnuorten englannin opiskelu alkaa jo ensimmäisellä luokalla.

Avustus on suuruudeltaan 7.000 euroa ja kunnan omarahoitusosuus on sen lisäksi muutamia satoja euroja. Hankkeen myötä aloitetaan vieraan kielen opiskelu jo ensimmäisellä luokalla. Opiskelussa tavoitteena on ensisijaisesti luoda myönteistä asennetta vieraan kielen opiskeluun.

Joutsan yhtenäiskoululla tarkoitus on lisätä leikinomaiseen kielenopiskeluun yksi viikkotunti. Kyläkouluilla toiminta suunnitellaan tilanteen mukaan joko lisätuntina tai tuodaan vierasta kieltä mukaan muidenkin oppiaineiden opiskeluun.

– Opiskeltava kieli tulee olemaan englanti. Valtakunnallisesti suunnitellaan vieraan kielen opiskelun aloittamista ensimmäisellä luokalla vuodesta 2020 alkaen. Hanke kestää lukuvuoden 2018–2019 ajan, kertoo va. rehtori Mika Sirkka.

Janne Airaksinen