Maanantaina kokoontunut Joutsan kunnanhallitus ei valinnut uutta teknistä johtajaa, vaan virka päätettiin laittaa uudelleen avoimeksi. Viran kelpoisuusehtoja muutetaan siten, että virkaan ovat kelpoisia myös opistoinsinöörit. Aiemmin kelpoisuusvaatimuksena oli soveltuva tekninen korkeakoulututkinto.

Aiemmat hakemukset huomioidaan. Hakijat valitsee ennakkoon jo aiemmin nimetty haastatteluryhmä ja haastattelut suorittaa koko kunnanhallitus. Jatkoon valitut hakijat lähetetään soveltuvuusarviointeihin.

Tarja Kuikka