Joutsan kunta avustaa Joutsan Kotiseutuyhdistystä 5.000 eurolla joutopäivälauantaina pidettävän Ilta Talomuseolla -tapahtuman järjestämisessä. Kotiseutuyhdistys aikoo järjestää tuolloin talomuseolla muun muassa musiikillista ohjelmaa sekä työnäytöksiä.

Kunnan talousarviossa on varattu tälle vuodelle kaikkiaan 15.000 euron avustus Joutopäivien järjestämiseen. Joutsan Yrittäjät ry on kuitenkin ilmoittanut, ettei yhdistys järjestä tänä vuonna Ilta Talomuseolla -tapahtumaa ja näin ollen se luopuu 7.500 euron osuudesta talousarvioon varatusta avustuksesta.

Joutsan Kotiseutuyhdistys katsoi kuitenkin Ilta Talomuseolla -tapahtuman olevan niin tärkeä, että se ilmoitti ottavansa vastuun tapahtuman järjestelyistä. Kunnalle suunnatussa avustusanomuksessaan kotiseutuyhdistys katsoi rakentaneensa museolla tasokkaan koko perheen juhlaillan, jossa on huomioitu kylän muu Joutopäivien samanaikainen ohjelmatarjonta. Yhdistys totesi myös aikuisväestön ja ikäihmisten tarvitsevan Joutopäivillä omat perinnepainotteiset juhlansa Suomen satavuotisuuden hengessä.

Tapahtuman järjestämiseen kotiseutuyhdistys anoi vapautunutta 7.500 euron avustusta, mutta kunnanhallitus päätti myöntää mainitusta summasta kotiseutuyhdistykselle 5.000 euroa ja loppuosan eli 2.500 euroa Joutsan yrittäjäyhdistykselle tapahtuman yhteismarkkinointiin.

Tarja Kuikka