Joutsan kunnanhallitus on päättänyt käynnistää viranhaltijaopettajia koskevat yhteistoimintaneuvottelut Puulan seutuopistossa. Tavoitteena on seutuopiston toiminnan tehostaminen ja 30.000 euron vuotuinen säästö henkilöstökuluissa.

Joutsan kunnan edustajaksi yhteistoimintaneuvotteluihin kunnanhallitus valitsi vt. hallintojohtaja Sari-Maarit Peltolan. Puulan seutuopiston yhteistyökuntien välisen sopimuksen mukaisesti Toivakan ja Kangasniemen kunnilta pyydetään lausunto mahdollisesta virkojen lakkauttamisesta.

Tarja Kuikka