Joutsan kunnassa työskentelevistä naisista 77 prosenttia ilmoitti, ettei ole kokenut työssään seksuaalista häirintää. Tieto perustuu maalis-huhtikuussa koko henkilöstölle toteutettuun kyselyyn. Miehet eivät ole kohdanneet työssään lainkaan seksuaalista häirintää.

Joutsan kunnan työntekijät olivat kohdanneet seksuaalista häirintää selvästi useammin kuin esimiesasemassa olevat. Työntekijöiden osalta seksuaalisen häirintä oli useimmin ulkonäön epäasiallista kommentointia. Häiritsijä oli useimmiten asiakas. Muita työntekijöiden ja esimiesten kokemia häirinnän muotoja olivat lähinnä ei-toivottu seksuaalinen ehdottelu ja vihjailu sekä sukupuolen perusteella tapahtuvaa vähättely.

Taloustutkimuksen tutkimuksessa lähes 60 prosenttia ei ilmoittanut seksuaalisesta häirinnästä kenellekään. Joutsan kunnassa 47 prosenttia jätti ilmoittamatta. Ilmoittamatta jättämisen syy oli useimmiten se, ettei asiaa pidetty vakavana. Kun häirinnästä ilmoitettiin, se tehtiin useimmin suoraan häirinnän tekijälle tai lähimmälle esimiehelle.

– Tavoitteena oli nollatulos, mutta tilannetta voidaan pitää hyvänä, sillä esimerkiksi helmikuussa julkaistussa Taloustutkimuksen toteuttamassa kyselyssä 9 prosenttia miehistä ja 38 prosenttia naisista ilmoitti joutuneensa seksuaalisen häirinnän kohteeksi työssä, kunnanjohtaja Harri Nissinen kertoo.

– Vastaava kysely tullaan toteuttamaan myös luottamushenkilöille.

Janne Airaksinen