Keski-Suomen käräjäoikeus on velvoittanut joutsalaismiehen maksamaan Nordea-pankille yhteensä noin 34.000 euron edestä miehen antamaan takaukseen perustuvia velkasaatavia ja erilaisia kuluja. Mies joutuu maksamaan rahat yhteisvastuullisesti aiemmin asiassa tuomion saaneen toisen joutsalaismiehen kanssa.

Jutussa oli kyse siitä, oliko miehen yrityksen veloille antama takaus omavelkainen vai niin sanottu täytetakaus, jonka toteutumista ei voi pitää todennäköisenä. Mies oli vedonnut siihen, että hän luuli pankin kanssa käytyjen suullisten neuvottelujen perusteella, että kyseessä olisi täytetakaus. Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että kyse oli omavelkaisesta takauksesta, kuten kirjallisessa takaussopimuksessa luki.