Joutsan tekninen lautakunta on myöntänyt Tarpaper Recycling Finland Oy:lle ympäristöluvan erilliskerätyn kattohuopajätteen vastaanotolle, varastoinnille ja käsittelylle Leivonmäen kylän vanhalla saha-alueella.

Käsittelyssä erilliskerätystä kattohuopajätteestä syntyy kattohuoparouhetta (Bitumenmix). Se on käyttökelpoista asfaltin tai pyrolyysiöljyn valmistukseen.

Paikalle tuodaan kattohuopajätettä, joka koostuu käytetystä ja rakentamisen aikana ylijääneestä kattohuovasta, bitumihuopalaatasta ja kattohuopatehtaiden hylkyyn ohjaamista kattohuovista. Lajitteluohjeen mukaan jätteen tulee olla 98-prosenttisesti puhdasta kattohuopaa. Kategorian täyttävät kattohuoparullat, erilaiset kattohuopapalakoot ja bitumiset singelisorakattomateriaalit.

Suureen halliin entisen Leivonmäen sahan alueella on jo varastoitu useita kuormia valmista kattohuoparouhetta (kuvassa).

Lue lisää viikon 14 Joutsan Seudusta.

Tilaa täältä