Joutsan kunnanhallitus esittää valtuustolle uuden sote-keskuksen rakentamista teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti terveyskeskuksen tontille jaetulla urakkamuodolla. Samalla todettiin, että terveysaseman saneerausvaihtoehdosta luovutaan nyt lopullisesti. Jatkossa terveysasemaa suunnitellaan siten uudisrakennusvaihtoehdon ja siitä tehdyn hankesuunnitelman pohjalta. Kunnanvaltuusto on jo aiemmin myöntänyt määrärahan uudisrakennusvaihtoehtoa varten vuosille 2018 ja 2019. Hankesuunnittelun lähtökohtana oli alle viiden miljoonan kokonaiskustannukset. Uudisrakennuksen pinta-ala on 7.432 neliömetriä.

Hankesuunnittelun ja hankepäätöksen jälkeen alkaa hankkeen toteutussuunnittelu, jota tehdään tilaajavetoisena kilpailuttamalla hankkeeseen erikseen erikoissuunnittelijat (muun muassa arkkitehti-, sähkö- ja LVIA-suunnittelu). Tämän jälkeen kilpailutetaan varsinaiset rakennustyöurakat. Aiemmin esillä ollut kokonaisvastuurakentamisen malli niin sanottuna KVR-urakkana hylättiin jo teknisen lautakunnan käsittelyssä.

Oheinen asemapiirros näyttää, minne uusi sote-keskus rakennetaan. Perhekeskuskin esiintyy samassa piirroksessa, vaikka sen havaintoarvo on lähinnä siinä, että hammashoito, keittiö ja toimistotilat tarvitsevat tuon verran tilaa. Mitään päätöstä tai pidemmälle vietyä suunnitelmaa siitä, miten perhekeskus loppujen lopuksi toteutetaan, ei vielä ole olemassa. Sen suunnittelu alkaa aikaisintaan loppukesästä.

Lue lisää viikon 11 Joutsan Seudusta.

Tilaa täältä