Joutsan kunnanhallitus käsitteli tiistai-iltana, Joutsan Seudun paperilehden painoonmenon jälkeen, yksityisten sotepalvelutuottajien parissa tehdyn tapaamiskierroksen tuloksia. Kunnanjohtaja Harri Nissisen ehdotuksena oli valita perusterveydenhuollon palvelujen järjestäjäksi Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja tuottajaksi Keski-Suomen seututerveyskeskus sekä järjestää tarjouskilpailu Palvelukeskus Huuponhovin myynnistä.

Käydyn keskustelun jälkeen kunnanjohtaja päätti tehdä muutetun ehdotuksen, jonka mukaisesti kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Asiaa käsitellään kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa 29.1.2018.

Nissisen pöydälle jääneen ja lisäselvityksiä odottamaan jääneen ehdotuksen mukaan perusterveydenhuollon palvelut järjestäisi edelleen Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja ne tuottaisi Keski-Suomen terveyskeskus. Vaihtoehdoissa 1 ja 2 esitettiin Palvelukeskus Huuponhovista luopumista. Kiinteistön myymisen jälkeen kunta lopettaisi oman toimintansa tässä kiinteistössä.

Esittelytekstissä perusteluina luopumiselle mainitaan, että Palvelukeskus Huuponhovi ei sovellu jatkossa tehostettuun palveluasumiseen, ellei asiakaspaikkamäärää vähennetä merkittävästi. Tästä taas seuraisi, että asiakaspaikan hinta nousee, jolloin se ei pärjää kilpailussa. Sen vuoksi maakunta tuskin ylläpitäisi sitä.

Lue lisää viikon 3 Joutsan Seudusta, joka ilmestyy 17.1.2018.

Tilaa täältä