Luhangan kunnan kirkonkylän vedenjakelualueen veden keittokehotus purettiin tänään tiistaina 24.10.

Keittokehotus annettiin varotoimenpiteenä viikko sitten maanantaina, kun Turhalan vedenottamon raakavedessä havaittiin mikrobiologista laatupoikkeamaa keskiviikkona 11.10. ja perjantaina 13.10. otetuissa näytteissä.

Korvaavan veden johtaminen Joutsan Vesihuolto Oy:n verkostosta aloitettiin torstaina 19.10. Talousvedestä on otettu näytteitä eri puolilta verkostoa, viimeksi maanantaina 23.10. Verkostovedestä ei ole löytynyt saastumisen osoittavia indikaattorimikrobeja koko aikana.

Talousvesi johdetaan Luhangan kunnan kirkonkylän verkostoon Joutsan Vesihuolto Oy:n verkostosta toistaiseksi, kunnes Turhalan vedenottamolla tarvittavat toimenpiteet on tehty ja vesi todettu näyttein laatuvaatimukset täyttäväksi.

Saastumisen syyksi on vahvistunut pintaveden pääsy kaivon rakenteiden epätiiveyksien kautta vedenottokaivoon. Kaivolla on tehty kuntotarkastus, jossa havaitut puutteet kaivon rakenteissa korjataan. Korjaustyöt aloitetaan torstaina 26.10.

Jatkotoimenpiteistä tiedotetaan tarvittaessa Luhangan kunnan ja Jyväskylän kaupungin internetsivuilla ja medialle jaettavalla tiedotteella.