Mitä isommat eväät, sen pienemmät puheet. Tällainen sanonta voidaan keksiä kuvaamaan maanantain Joutsan kunnanvaltuuston kokousta. Isoja miljoonaluokan päätöksiä tehtiin nopeaan tahtiin ja vähillä puheilla.

Valtuusto päätti yksimielisesti hyväksyä liki miljoonan euron tonttikaupat Oravakivestä. Kyse on todennäköisesti kunnan historian suurimmasta kaupasta, ja sen avulla päästään nyt kehittämään Oravakiven ja Karimäen välistä alutta. Se puolestaan on Joutsan tärkein elinkeinopoliittinen hanke tällä hetkellä.

Kunta ostaa Esko Temisevältä noin 18,9 hehtaarin suuruisen määräalan ja samalla vaihtokirjalla luovuttaa noin 6,6 hehtaarin suuruisen metsätalousalueen Kirkkokiveen ja Kirkkokankaaseen rajautuen. Välirahana kunta maksaa alueiden vaihdosta 335.000 euroa.

Lisäksi Joutsan kunta ostaa Lautturintupa Oy:ltä koko kiinteistön sillä sijaitsevine rakennuksineen ja liittymineen. Alueen koko on 5,5 hehtaaria ja kauppahinnaksi on sovittu 650.000 euroa. Myös Oravakiven asemakaavan laajennus sai hyväksynnän.

Lue lisää viikon 42 Joutsan Seudusta.

Tilaa täältä