Kuuluisalla kirkonrotalla on edelleen vyö tiukalla. Joutsan seurakunnan talous on nimittäin edelleen vaikeassa, vähintään haastavassa tilanteessa. Näin silti, vaikka vuoden 2016 tilinpäätöksen viivanaluslukemat, eli niin vuosikate kuin tilikauden tulos, kääntyivät positiiviseksi. Vuosikatteeksi muodostui noin 129.600 euroa ja tulokseksi 82.600 euroa.

Vuosikate on se tulorahoitus, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Tulos taas muodostuu, kun vuosikatteesta vähennetään poistot ja mahdolliset arvonalentumiset.

Käänteen selittää kuitenkin merkittävissä määrin kaksi osin satunnaista tai tavanomaisesta vuodesta poikkeavaa tekijää tulopuolella.

Lue lisää viikon 14 Joutsan Seudusta.

Tilaa täältä