Yksi, ilmeisesti tuulenpuuskaan jakelumuuntajan kannelle lennättämät risu aiheutti laajan sähkökatkon lauantai-iltana Joutsassa. Puoli yhdentoista ja puolenyön välillä vailla sähköä oli pahimmillaan jopa noin 750 Järvi-Suomen Energian asiakasta.

Vika kohdentui Joutsan ns. läntiseen johtolähtöön, mutta likelle sen päätepistettä Abc-aseman tienoille. Sähköt olivat pahimmillaan poikki muun muassa Joutsan taajaman etelä- ja pohjoisosista sekä läntisiltä alueilta. Häriöalue kosketti osin jopa Angesselkää Korpilahdentien eteläpuolisilla alueilla sekä Pekkasia ja Oravakiven seutua.

Järvi-Suomen Energia Oy:n käyttöinsinööri Hannu Rautio tiivisti Joutsan Seudulle sunnuntaiaamuna, että vika itsessään oli pieni, mutta osui pahaan paikkaan.

– Kun vika saatiin rajattua, saatiin myös sähköjä palautettua nopeasti asiakkaille. Varsinaisia suurempia vaurioita ei löytynyt, ainostaan yksi johdin oli poikki, kertoi Rautio.

Joutsan taajama-alueella on tehty jo useamman vuoden aikana paljon sähköverkon maakaapelointia. Haavoittuvia alueita tuntuvat olevan ydintaajaman verkon jatkeena olevat haja-asutusalueille ulottuvat osat, jotka merkittäviltä osin ovat ilmakaapeleita.

Tagged with →