43makuuudistusnetti1

Paikallislehti Joutsan Seutu aloittaa sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamista sekä syntyvää uutta maakuntaa esittelevän juttusarjan. Keskeistä uudistuksissa on, että Suomeen muodostuu uusi hallintoporras maakunnat, joille siirtyy merkittäviä tehtäviä niin valtiolta kuin nykyisiltä kunnilta.

Maakunnat ovat jatkossa kunnista riippumaton elin, joiden toimintaa johtaa oma valtuusto. Tosin valtiovalta voi käyttää omaa ohjaustaan. Valtio päättää esimerkiksi maakuntien rahoituksen määrästä. Maakuntien merkittävin tehtävä on järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut, mutta niiden kontolle siirtyy paljon esimerkiksi myös nykyisten ely-keskuksien tehtäviä.

Vastaavasti kunnilta ja niiden päättäjiltä siirtyy pois paljon päätösvaltaa. Keskeisiä tulevaisuuden tehtäviä ovat muun muassa oman alueen sivistystoimi, eli koulut ja päivähoito. Myös oman alueen elinvoiman ylläpito on tärkeä tehtävä tulevaisuudessa. Kuntien kontolle jää myös sote-organisaation käyttöön tuleva kiinteistömassa.

Palveluiden käyttäjien näkövinkkelistä muutoksen ei pitäisi kuitenkaan juuri näkyä. Lisäksi on lupailtu, kuten muun muassa Keski-Suomen muutosjohtaja Tapani Mattila (kuvassa) toteaa, että palveluiden käyttäjiä kuultaisiin jatkossa entistä kohdennetummin.

Lue lisää viikon 43 Joutsan Seudusta.

Tilaa täältä