37vesiyhtionetti1

Joutsan kunta käynnistää neuvottelut Joutsan Vesihuolto Oy:n kanssa kunnan vesilaitosliiketoiminnan siirtämisestä kokonaan Joutsan Vesihuolto Oy:n vastuulle 1.1.2017 alkaen.

Kuntastrategian mukaan kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella toimisi tulevaisuudessa vain yksi kunnallinen vesihuoltolaitos. Tämä käsittäisi vesilaitosliiketoiminnan kokonaisuudessaan eli raakaveden tuotannon, veden jakelun sekä jätevesien käsittelyn ja jäteveden puhdistamotoiminnan.

Lue lisää viikon 37 Joutsan Seudusta.

Tilaa täältä