03MaisemaNETTI1

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi on valmis. Keski-Suomeen esitetään 12 kohdetta, joista kuusi on niin sanottuja vanhoja kohteita, joihin esitetään rajaus- ja nimimuutoksia. Näiden joukkoon luetaan Viisarimäen ja Rutalahden laaksomaisema Toivakassa ja Joutsassa. Kuva: Katriina Koski.

Lue lisää viikon 3 Joutsan Seudusta.

Tilaa täältä