Paikallislehti Joutsan Seutu on saanut huomautuksen Julkisen sanan neuvostolta (JSN). Julkisen sanan neuvosto katsoo että Joutsan Seutu on 25.2.2015 julkaistussa jutussaan rikkonut hyvää journalistista tapaa. Kyseisessä jutussa käsiteltiin Joutsan kunnan vanhustenhuollon ja kotihoidon organisaatiomuutoksia ja haastateltiin Tehyn pääluottamusmiestä, jonka lausunnot JSN:n mukaan asettivat kotihoidon esimiehen erittäin kielteiseen julkisuuteen. Jutussa ei mainittu esimiestä nimeltä, mutta hän oli selvästi tunnistettavissa jutusta.

JSN katsoo, että kotihoidon esimies joutui haastattelussa erittäin kielteiseen julkisuuteen, kun siinä asetettiin täysin kyseenalaiseksi hänen kykynsä johtaa yksikköään. Hänen katsottiin jopa vaarantavan potilasturvallisuuden. Kotihoidon esimiehelle ei annettu tilaisuutta kommentoida väitteitä omalta kannaltaan samassa jutussa.

Joutsan Seudulle ei esitetty jutun julkaisun jälkeen vaatimusta oman kannanoton julkaisemisesta, mutta JSN katsoi, että julkisuus oli tässä tapauksessa niin kielteistä, että esimiehen oma kannanotto jälkeenpäin ei olisi korjannut hänelle aiheutunutta vahinkoa.

Uutisesta tehdyssä kantelussa katsottiin muun muassa, että kyseinen kotihoidon esimies ei ole kunnan johtavia virkamiehiä, eikä hänen asemansa puolesta pitäisi joutua sietämään arvostelua. Kantelussa todettiin myös, että kotihoidon esimies on saanut osakseen asiakkaiden osalta uhkailuja ja työntekijöiltä välinpitämätöntä kohtelua.

Joutsan Seudun kantelusta antamassa vastauksessa katsotaan, että ainoa kotihoidon esimiehestä uutisessa kerrottu tieto liittyy hänen koulutustasoonsa. Tämän tiedon julkistamisen ei voida lehden mielestä katsoa asettavan henkilöä erittäin kielteiseen julkisuuteen. Uutisjutussa Tehyn pääluottamusmiehen esittämä kritiikki kohdistuu kunnan luottamushenkilöiden tekemään päätökseen, joka on esitelty jutussa.

JSN:n päätös kokonaisuudessaan (täällä) sekä kyseinen uutisjuttu (täällä) on julkaistu Joutsan Seudun nettisivuilla.

Markku Parkkonen
päätoimittaja