47KultakaivosNETTI1

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on hakenut Joutsan alueelta kaivoslain mukaista varausta. Alue sijaitsee Kivisuolla rajautuen pääpiirteissään entisestä kurssikeskuksesta noin kolme kilometriä etelän suuntaan. Leveyttä varauksella on parisen kilometriä. Varauksen tavoitteena on taata tutkimusrauha kallioperäkartoituksen kenttätöiden yhteydessä tavattujen, jäätikön kuljettamien kultapitoisten lohkareiden lähtöpaikan selvittämiseksi.

Kivisuon kohde löytyi alueella tehdyn järjestelmällisen paljastumakartoituksen ja lohkare-etsinnän seurauksena.

Geologinen tutkimuslaitos on määritellyt oheisessa kartassa varauksen sijainnin. Violetti monikulmio osoittaa tutkimusalueen rajat.

Lue lisää viikon 47 Joutsan Seudusta.

Tilaa täältä