Keski-Suomen keskussairaalan ilta- ja yöpäivystyksen puhelinneuvontaan on jatkossa aina soitettava ennen paikalle menoa. Hoitaja tekee puhelimessa niin sanotun hoidontarpeenarvioinnin, eli päättää, otetaanko potilas vastaan vai ei.

Mikäli arviointi ei jostain syystä onnistu puhelimitse, kutsutaan potilas paikalle. Aikaisempi käytäntö oli, että paikalle mentiin ilman etukäteen tehtyä yhteydenottoa.

LUE LISÄÄ VIIKON 25 JOUTSAN SEUDUSTA.

Tilaa täältä