Joutsan Kotiseutuyhdistys ry. juhlisti viikonloppuna talomuseolla 50. toimintavuottaan. Juhlassa kerrattiin yhdistyksen ja talomuseon rakentumisen historiaa, iloittiin siitä mitä viidessäkymmenessä vuodessa on saatu aikaan ja katseltiin vähän tulevaankin.

Juhlassa puhunut Joutsan Kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja, kunnallisneuvos Terttu Hentinen arveli, etteivät paikalliset kotiseutuaktiivit vielä 1960-luvulla osanneet unelmoida nykyisen tasoisesta tai laajuisesta museomiljööstä.

50-vuotisjuhlassa juhlapuhujana toiminut Keski-Suomen museon museonjohtaja Heli-Maija Voutilainen kertoi kotiseututyöllä Suomessa olevan pitkät perinteet.

– Puhutaan paljon kolmannen sektorin roolista, osallisuudesta, osallistamisesta, osallistumisesta, toimimisesta vapaaehtoisesti yhdessä, kulttuurin hyvinvointivaikutuksista. Kotiseututyö on toiminnan käynnistämisestä lähtien toiminut juuri näiden perusperiaatteiden mukaisesti. Täällä Joutsassa yhdessä rakennettu museoalue on tarjonnut toimintaympäristön ja paikan yhdessäololle, totesi Voutilainen.

LUE LISÄÄ VIIKON 24 JOUTSAN SEUDUSTA.

Tilaa täältä

Tagged with →