Joutsan kunnan jätevedenpuhdistamon prosessia ylläpitävä tietojärjestelmä lakkasi toimimasta viime viikonlopun aikana. Vika havaittiin sunnuntaina ja laitoksen toimintaan aiheutui vakava häiriö.
Vika saatiin korjattua, mutta laitokselta pääsi puhdistamatonta jätevettä Angesselkään noin 1400 m³, joka vastaa noin kahden vuorokauden virtaamaa.